zen one

"FIECARE CLIPA ESTE O CLIPA BUNA"

De la fidelitatea fată de celălalt la fidelitatea fată de sine...............
     media: 0.00 din 0 voturi

postat de airborner in 2007-12-16 02:34
În relaţiile intime se creează adesea o confuzie între regis­trul sentimentelor şi cel al relaţiei.
Pentru a ieşi din această încurcătură şi ca să încercăm să definim mai clar lucrurile, vom începe prin a cădea de acord că specificul unei entităţi vii este să evolueze şi că sentimente­le aparţin acestui ordin al entităţilor vii.
Pentru că un sentiment este ceva viu, indiferent de inten­sitatea şi forţa sa la început, el va evolua, se va modifica, va fi înţeles diferit de cel care îl poartă si de cel care îl primeşte.
Iar pentru că o relaţie este vie, si ea va evolua. Mai mult, cum o relaţie implică două persoane, ea va evolua în mod di­ferit pentru cei doi parteneri, nu va avea în mod obligatoriu acelaşi ritm pentru fiecare dintre ei.
Orice discuţie pe tema fidelităţii, adică pe tema menţinerii unui angajament pornind de la bilanţul unei schimbări în sine la un moment dat al existenţei, va trebui să ţină seama de paradoxul următor:
Eu mă implic astăzi, cu ceea ce sînt,faţă de tine, cu ceea ce eşti. Şi implic în această aventură relaţională o parte din mine aflată în evoluţie si pe care încă nu o cunosc, faţă de o parte din tine aflată în evoluţie şi pe care nici tu nu o cunoşti încă. Mă implic pe termen lung cu o parte din mine pe care nu o cunosc şi cu o parte din tine pe care nu o cunosc, ceea ce înseamnă că nu cu­nosc încă bărbatul sau femeia care voi deveni, nici pe cel sau pe cea care vei deveni tu.

Bizonii....................................
     media: 0.00 din 0 voturi

postat de airborner in 2007-12-15 11:07
Priveste animalele, priveste pasarile: ele nu sunt triste, ele nu sunt frustrate. Niciodata nu o sa vezi un bizon iesindu-si din fire. El este pe deplin multumit sa isi mestece aceeasi iarba in fiecare zi. El este aproape iluminat! Nu exista nici o tensiune, el este in deplina armonie cu natura, cu el insusi, cu tot ceea ce este. Bizonii nu fac partide pentru a revolutiona lumea, pentru a schimba bizonul in super-bizon, pentru a face bizonii religiosi sau virtuosi. Nici un animal nu este preocupat de vreun ideal uman. Cu siguranta ca bizonii rid si intreaba: "Ce vi s-a intimplat? De ce nu puteti fi pur si simplu voi insiva? Ce nevoie aveti sa fiti altcineva?". Primul lucru este asadar acela de a te accepta, in mod profund, pe tine insuti.

Fidelitatea..........................
     media: 0.00 din 0 voturi

postat de airborner in 2007-12-10 00:58
Părerea mea ar fi că fidelitatea faţă de celălalt este direct pro­porţională cu fidelitatea pe care o pot avea faţă de mine însumi. Dacă acceptăm că una dintre premisele esenţiale ale liber­tăţii umane este de a dezvolta în fiecare capacitatea de a face alegeri, descoperim totodată că a face o alegere înseamnă a renunţa.
Toată viaţa mea a fost marcat de aceste renunţări, adică aceste alegeri. Dacă mă gîndesc la angajamentele mele, constat că firul roşu al căutărilor mele, precum şi al întîlnirilor mele importante este fidelitatea. Oricît de surprinzător ar putea părea, eu cred că fidelitatea este una dintre valorile fundamentale ale vieţii mele.

Libertatea de a trai in cotidian..........
     media: 0.00 din 0 voturi

postat de airborner in 2007-12-04 01:22
Libertatea de a trăi în cotidian depinde de posibilitatea de a fi mai conştienţi şi mai vigilenţi în legătură cu ceea ce acti­vează aceste componente şi este determinată de respectul pe care ni-l acordăm nouă înşine, pentru a nu da naştere sau a nu ne implica în situaţii relaţionale care se vor dovedi catas­trofale pentru noi.
Aceste cîteva reflecţii ne pot face să înţelegem mai bine că anumite relaţii sînt sortite eşecului din start. Riscurile pe care le prezintă dorinţa de a face să coabiteze personalităţi irecon­ciliabile, ale căror dominante se vor reactiva negativ într-o măsură prea mare sau prea explozivă, sînt considerabile.
Dificultatea vine din faptul că în anumite relaţii sîntem în cea mai mare parte a timpului orbi, imobilizaţi sau aneste­ziaţi de mizele afective, emoţionale sau funcţionale care par prioritare, ceea ce nu ne mai permite să adoptăm o poziţie clară si lucidă... preventivă si salvatoare.

Suferinţa produsă................................
     media: 0.00 din 0 voturi

postat de airborner in 2007-12-01 00:03
Orice proces de schimbare implică obligativitatea de a ne purifica de violenţă, de violenţele primite în cursul diverselor experienţe de viaţă, pentru a ne elibera energiile şi în acelaşi timp pentru a redobîndi puterea de a ne influenţa propria viaţă.
Cînd încercăm să îngrijim rănile deschise din noi, se de­clanşează un proces de reconciliere, de reintegrare profundă.Drumul către o stare mai bună, menţinerea sănătăţii pe ter­men lung trece prin renunţarea la resentimente, prin purifica­rea de sentimentele negative care ne domină, prin curăţarea „conductelor relaţionale" care sînt prea adesea înfundate cu situaţii neîncheiate şi cu urmele violenţelor primite în trecut.
Una dintre cele mai frecvente si mai durabile escrocherii intime împotriva noastră înşine este cea de a întreţine resen­timentele, ranchiunele, acuzaţiile si reproşurile la adresa ce­lorlalţi, crezînd că ei sînt responsabili de suferinţa noastră.
Foarte adesea ne imaginăm că trebuie să-i culpabilizăm, amintindu-le mereu că ei sînt la originea suferinţei noastre. Culpabilizarea latentă, care otrăveşte numeroase relaţii, favo­rizează dezvoltarea la nesfîrşit a violenţei împotriva sinelui. Clasificînd aceşti trei termeni: violenţe, răni şi suferinţe, vă propun să curăţăm rănile, să le vindecăm, să le calmăm, resti­tuind printr-o acţiune simbolică concretă violenţele primite sau luînd înapoi, tot printr-un demers simbolic, violenţele fă­cute altora.
Am putut constata că după un asemenea exerciţiu de sim­bolizare o parte dintre simptome dispar, somatizările se re­trag. Trecerile la acte somatice repetitive îşi întrerup ciclul cînd autoviolenfa nu mai este alimentată sau întreţinută... de noi înşine! Pînă acum am primit suficient de multe mărturii care atestă îmbunătăţirea dispoziţiei, a forţei de a trăi, creşte­rea autonomiei relaţionale si afective după astfel de demer­suri, pentru a îndrăzni să vă invităm pe fiecare să introduceţi în viata voastră acte simbolice.
La fel ca în multe alte domenii, conştientizarea nu este su­ficientă; ea trebuie întărită prin acţiune, trebuie susţinută în timp printr-un angajament care să se bazeze pe acte simboli­ce si pe nevoia de a pune în cuvinte pentru a da un sens aces­tei preluări a controlului chiar de către cel interesat, ceea ce îi va permite să se respecte în mod activ si adecvat în raport cu evenimentele-cheie din existenţa sa.
Încetînd să mai confundăm violenţa primită cu suferinţa produsă, putem da naştere unui demers de satisfacere si eli­berare energetică.


 
Termeni si Conditii de Utilizare