zen one

"FIECARE CLIPA ESTE O CLIPA BUNA"

Suferinţa produsă................................
     media: 0.00 din 0 voturi

postat de airborner in 2007-12-01 00:03
Orice proces de schimbare implică obligativitatea de a ne purifica de violenţă, de violenţele primite în cursul diverselor experienţe de viaţă, pentru a ne elibera energiile şi în acelaşi timp pentru a redobîndi puterea de a ne influenţa propria viaţă.
Cînd încercăm să îngrijim rănile deschise din noi, se de­clanşează un proces de reconciliere, de reintegrare profundă.Drumul către o stare mai bună, menţinerea sănătăţii pe ter­men lung trece prin renunţarea la resentimente, prin purifica­rea de sentimentele negative care ne domină, prin curăţarea „conductelor relaţionale" care sînt prea adesea înfundate cu situaţii neîncheiate şi cu urmele violenţelor primite în trecut.
Una dintre cele mai frecvente si mai durabile escrocherii intime împotriva noastră înşine este cea de a întreţine resen­timentele, ranchiunele, acuzaţiile si reproşurile la adresa ce­lorlalţi, crezînd că ei sînt responsabili de suferinţa noastră.
Foarte adesea ne imaginăm că trebuie să-i culpabilizăm, amintindu-le mereu că ei sînt la originea suferinţei noastre. Culpabilizarea latentă, care otrăveşte numeroase relaţii, favo­rizează dezvoltarea la nesfîrşit a violenţei împotriva sinelui. Clasificînd aceşti trei termeni: violenţe, răni şi suferinţe, vă propun să curăţăm rănile, să le vindecăm, să le calmăm, resti­tuind printr-o acţiune simbolică concretă violenţele primite sau luînd înapoi, tot printr-un demers simbolic, violenţele fă­cute altora.
Am putut constata că după un asemenea exerciţiu de sim­bolizare o parte dintre simptome dispar, somatizările se re­trag. Trecerile la acte somatice repetitive îşi întrerup ciclul cînd autoviolenfa nu mai este alimentată sau întreţinută... de noi înşine! Pînă acum am primit suficient de multe mărturii care atestă îmbunătăţirea dispoziţiei, a forţei de a trăi, creşte­rea autonomiei relaţionale si afective după astfel de demer­suri, pentru a îndrăzni să vă invităm pe fiecare să introduceţi în viata voastră acte simbolice.
La fel ca în multe alte domenii, conştientizarea nu este su­ficientă; ea trebuie întărită prin acţiune, trebuie susţinută în timp printr-un angajament care să se bazeze pe acte simboli­ce si pe nevoia de a pune în cuvinte pentru a da un sens aces­tei preluări a controlului chiar de către cel interesat, ceea ce îi va permite să se respecte în mod activ si adecvat în raport cu evenimentele-cheie din existenţa sa.
Încetînd să mai confundăm violenţa primită cu suferinţa produsă, putem da naştere unui demers de satisfacere si eli­berare energetică.

Naşterea întru simbolizare..........................
     media: 0.00 din 0 voturi

postat de airborner in 2007-11-28 09:12
Simbolizarea este una dintre căile posibile de a accede la divinitatea care există în noi. Unii consideră că divinitatea este mai presus de ei, în cer sau în cosmos, îi dau un nume, îi consacră ritualuri, o invocă sau o îmbunează prin rugăciuni. In ce mă priveşte, eu cred că divinitatea sălăşluieşte în fieca­re dintre noi. Ea este acest nucleu, această particulă indes­tructibilă care leagă fiecare fiinţă de univers şi îi confirmă că are un loc al ei în marele întreg, în prezent, mulţi dintre noi sînt infirmi de divinitate si rămîn nişte handicapaţi de sacru.

Pauza a fost cam mare....aproape ca uitasem ca detin un blog:)))))
     media: 5.00 din 1 vot

postat de airborner in 2007-11-24 00:38
Cînd ne confruntăm cu necazuri, tracasări sau obstacole, cînd ni se întîmplă un accident, cînd ne îmbolnăvim, cînd o fiinţă iubită ne părăseşte, la început ne este greu să înţelegem în ce constă partea pozitivă a acestor evenimente şi cum ne pot ele aduce un dar. Faptele în sine, violenţa pe care ne-o aduc ne revoltă, ne înşală sau ne dezechilibrează. Ne provoacă atitudini reactive sau defensive. Uneori chiar ne rănesc, ne mîhnesc, ne pot atinge în zonele sensibile, pot distruge o par­te esenţială din noi înşine. Va fi nevoie de o revenire, de un efort de interiorizare şi de conştientizare pentru a descoperi scînteia de viaţă care arde, posibilitatea unei deschideri şi a unei schimbări după perioada de dezechilibru pe care o tra­versăm, înainte de a descoperi partea de miracol pe care o conţinea ceea ce se oferise numai privirii noastre, minunea de dincolo de aparenţele de violenţă, de haos, de nedreptate sau de confuzie inacceptabile.

Naşterea întru împăcarea şi unificarea cu sine.....
     media: 5.00 din 1 vot

postat de airborner in 2007-11-04 00:59
Păstrăm în noi urmele a numeroase situaţii neîncheiate. De-a lungul vieţii, am adunat în noi rănile cauzate de violen­ţele, umilinţele, decepţiile şi frustrările pe care le-am suferit.
Şi tocmai aceste violenţe interne întreţin, menţin deschise rănile acumulate pe parcurs şi sînt cauza suferinţelor prezente, suferinţe care uneori revin atît de brusc şi atît de violent, încît ne surprind.


 
Termeni si Conditii de Utilizare